ALBA Consult Ltd.
 
 
.
agy örömmel ajánljuk a figyelmükre az alábbi szolgáltatásokat:
services
 • Minden jogi személy tipust bejegyzése a bíróságon, a bejegyzékről felelős ügynökségben, az adó hivatalban, a Nemzeti Tarsadalom Biztosítási Intézetben, más intéz- ményekben amikor azt követeli a törvény, a Bolgár Kereskedelmi és Ipari Kamarában, valamint különféle szerve- zetekben;
 • A tevékenységüket segítő valamint az érdeküket biztosító teljeskörű jogi szolgáltatások;
 • Aktuális információ :
  • A modosításokról azok jogszabályokban amelyek érinte- nek a tevékenységüket;
  • A kihírdetett árverésekről, privátizációs és közbeszerzési pályázatokról;
  • Vásárokról , szakkiálításokról és más rendezvényekről
 • Konferenciákban, szeminariumokban és találkozásokban való részvételüknek a megszervezése;
 • Együttműködés a alábbiak felkutatásában Bulgária területén :
  • irodák , gyártási , raktári , kereskedelmi és egyéb helységek;
  • üzlettársok;
  • alkalmazottok .
 • Egyéb szolgáltatások szükségesek a tevékenységük akadály- mentes gyakorlásához
Ajánljuk a kedves ügyfeleinknek szolgáltatásokat főleg az alábbi sférákban:
 
Kereskedelmi és Társasági Jog
 • Társaságok bírósági bejegyzése , átalakítása, megszüntetése és felszámolása
 • Kereskedelmi képviseletek és leány válalatok bejegyzése
 • Szerződések társaságokkal;
 • A társaság szervezésének és szerkezetének az optimali- zálásával kapcsolódó tanácsadások
 • Üzletkötéskor szükséges különféle szerződések elkészítése
 • Képviselőnk vagy az általunk ajánlott szakértő részvétele tárgyolásokban
 
Adójog és Adó Tanácsadások
 • Hatályos bolgár jogszabályok és a módosításai;
 • Adók és illetékek tipusai;
 • Jogi személyek adóztatása;
 • Természeti személyek adóztatása;
 • Kettős adóztatás elkerülése;
 • Adó bejegyzés;
 • Fellebezések az adó hivatal döntései ellen;
 • Képviselőnk részvétele könyvelőkkel és auditorokkal való tárgyolásokban .
 
Munkajog és Társadalom Biztosítási Jog
 • Munkavállalási szerződések kötése, módosítása és megszüntetése;
 • versenytevékenységek megakadályozása;
 • Munka válalási engedéleyek és vizumok külföldiekre;
 • Társadalmi és egészségbíztosítáok biztosítások fajtai , időtartamok, a biztosító és a biztosított jogai és kötelességei .
 
Pénzügyi Jog
 • Valuta jogszabályok;
 • Vám jogszabályok;
 • Az illeto hivatalokba való bejegyzése;
 • Engedélyek a törvénnyel meghatározott tevékenységekre;
 • Fellebezések a pénzügyi hivatalok döntései ellen
 
Ingatlanjog
 • Üzletkötések ingatlannal;
 • Jelzálog bejegyzések;
 • Tulajdon megszerzése külföldi állampolgárok részére;
 • Ingatlanba való befektetések;
 • Üzletkötéshez szükséges különféle dokumentumok elkészítése szerződések, közjegyzői okmánytervek , nyilatkozatok, meg- hatalmazások, közjegyzői meghívók.
 
Szerzői jog és Szellemi Alkotások Joga
 • Védjegyek bejegyzése Bulgária területén;
 • Szelemi tulajdonnal kapcsolódó szerződések;
 • Az ügyfelek érdekeinek a megvédése megsértett joguk esetén.
 
Biztosítási Jog
 • Biztosítások fajtai;
 • Biztosítások kötése, módosítása és megszüntetése;
 • Biztosítási kárpotlások .
 
Külföldi Beruházások

A könnyebb befekektetési döntés hozás érdekében, segíteni tudunk Önnek az alábbi szolgáltatásokkal:

 • Részletes információ a hatályos jogszabályokról és a gazdasági helyzetről;
 • A befektetési lehetőségek és a beruházási projekt elemzése;
 • Piac kutatások az Ön érdekkörében;
 • Megbeszélés a bolgár törvényektől meghatározott társaságok fajtáinak az előnyeit és hátrányait. Bolgár társaságok bejegy- zése beleértve közös vállalkozások (joint ventures).
 • Különböző szakértői testületek létrehozása, a szükséges dokumentumok előkészítése, tárgyolások folytatása és üzlet- kötése céljából.
 • Olyan szerződéseknek az előkészítése amelyek legjobban véd- enének az Ön érdekeit.
 • Egyéb szolgáltatások szükségesek a befektetési terveinek a megvalosításához