.
O
фисът ни се намира на адреса посочен по-долу. Ние сме на разположение на на -
шите настоящи и бъдещи клиенти по всяко време.


София 1000, ул. Княз Борис I №51,
етаж 3, апартамент 8

ПК 430


Ако имате нужда от допълнителна инфор- мация или желаете да уговорите среща, можете да се свържете с нас на следния телфонен номер или чрез електронна поща:

тел. / факс (02) 980 5660
e-mail: office@albaconsult.net
Карта
ALBA Consult Ltd.
 
 
Site Map
Copyright © 2005 ALBA Consult ltd. All rights reserved